• #
 • 1
 • 4
 • А
 • Б
 • В
 • Г
 • Д
 • Е
 • Ж
 • З
 • І
 • К
 • Л
 • М
 • Н
 • П
 • Р
 • С
 • Т
 • У
 • Ў
 • Ф
 • Х
 • Ц
 • Ч
 • Ш
 • Ю
 • Я
 • A
 • B
 • C
 • E
 • G
 • H
 • I
 • L
 • M
 • P
 • R
 • S
 • T
 • V
 • X
 • Z

#

1

4

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

І

К

Л

М

Н

П

Р

С

Т

У

Ў

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Ю

Я

A

B

C

E

G

H

I

L

M

P

R

S

T

V

X

Z

Мастакі Парыжскай школы

Карпаратыўная калекцыя Белгазпрамбанка 2012
 • каталог
Мінск, выдавецтва "Чатыры чвэрці", друкуецца па рашэнні Вучонага савета Нацыянальнага мастацкага музея Рэспублікі Беларусь, 2012 / © Adagp, 2012 / © Незавер Н. Уступны артыкул, 2012 / © Шчасны У. Р. Уступны артыкул, 2012 / © Крэпак Б. А. Уступны артыкул, 2012 / © Усава Н. М. Укладанне біяграфій, 2012 / © Пракоп’ева С. І. Укладанне каталожных дадзеных, 2012 / © Афармленне. Выдавецтва "Чатыры чвэрці", 2012 / Падпісана ў друк 24.08.2012. Фармат 60×90/8. Папера афсетная. Друк афсетны. Ум. друк. арк. 23. Заказ No 1737. Тыраж 500 экз. Ліцэнзія No 02330/0494362 ад 16.03.2009. ЛП 02330/0494199 от 03.04.2009.

З карпаратыўнай калекцыі ААТ "Белгазпрамбанк", музейных і прыватных збораў

Арт-праект

Каталог выстаўкі

20.09.2012 – 16.01.2013

Выстаўка ў Нацыянальным мастацкім музеі Рэспублікі Беларусь твораў адзінаццаці вядомых мастакоў Парыжскай школы, народжаных у Беларусі, – Марка Шагала, Хаіма Суціна, Яўгена Зака, Якава Балглея, Пінхуса Крэменя, Надзі Хадасевіч-Лежэ, Роберта Геніна, Сэма Царфіна (Зарфіна), Міхаіла Кікоіна, Восіпа Любіча, Восіпа Цадкіна – значная падзея ў культурным жыцці нашай краіны і далёка па-за яе межамі. Іх біяграфіі характэрныя для мастакоў з гарадоў і маленькіх мястэчак беларускага краю: змалку цікавасць да малявання, атрыманне мастацкай адукацыі спачатку на Радзіме, а затым далёка ад роднай зямлі, у Парыжы, шляхам пастаяннага самаўдасканалення і самаахвяравання – сцвярджэнне сябе як творчай індывідуальнасці і, нарэшце, поспех. А праз 100 гадоў – вяртанне на Радзіму ўжо прызнанымі светам майстрамі. Вядомыя музеі свету маюць творы нашых знакамітых землякоў, якія не проста ўвайшлі ў гісторыю мастацтва Францыі, але і прыўнеслі беларускі дух, новыя фарбы ў жывапісную палітру еўрапейскага мастацтва. Дзякуючы ініцыятыве кіраўніцтва Белгазпрамбанка гэта малавядомая беларусам плынь у мастацтве XX стагоддзя будзе ўпершыню прадэманстравана на выстаўцы «Мастакі Парыжскай школы з Беларусі» арыгіналамі твораў. У далейшым яны будуць паказаны шырокай публіцы ва ўсіх абласных гарадах Беларусі і ў буйных музеях па-за межамі нашай краіны. Гэта выстаўка рэальна садзейнічае вяртанню імёнаў таленавітых суайчыннікаў на Бацькаўшчыну, паглыбленню ведаў па гісторыі мастацтва Беларусі, узбагачэнню як беларускай, так і агульнаеўрапейскай культуры, у падмурак якой на пачатку XX стагоддзя ўнеслі значны ўклад нашы славутыя землякі.

Уладзімір Пракапцоў, генеральны дырэктар Нацыянальнага мастацкага музея Рэспублікі Беларусь, кандыдат мастацтвазнаўства