• 1
  • 2
  • F
  • I
  • M
  • А
  • П
  • С

1

2

F

I

M

А

П

С

1963 год

  • results of the year

Художник и член УНОВИСа Лев Циперсон умер в Москве.