engrus
 • 1
 • 4
 • А
 • Б
 • В
 • Г
 • Д
 • Е
 • Ж
 • З
 • И
 • І
 • К
 • Л
 • М
 • Н
 • О
 • П
 • Р
 • С
 • Т
 • У
 • Ў
 • Ф
 • Х
 • Ц
 • Ч
 • Ш
 • Э
 • Ю
 • Я

1

4

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

И

І

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ў

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Э

Ю

Я

bel Аўтаматычны пераклад

Інстытут беларускай культуры (Інбелкульт)

1922–1928
Першая беларуская навуковая арганізацыя, якая існавала ў 1922—1928 і рэарганізавана ў Беларускую Акадэмію Навук.
 • Степан Некрашевич
  старшыня
 • Всеволод Игнатовский
  старшыня
 • Евфимий Карский
  навуковы супрацоўнік
 • Вацлав Ластовский
  навуковы супрацоўнік
 • Иосиф Лёсик
  навуковы супрацоўнік
 • Янка Купала
  навуковы супрацоўнік
 • Якуб Колас
  навуковы супрацоўнік
 • Антон Гринцевич
  навуковы супрацоўнік
 • Аркадий Смолич
  навуковы супрацоўнік
 • Николай Азбукин
  навуковы супрацоўнік
 • Язеп Дыла
  старшыня
 • Николай Щекотихин
  сакратар

Артыкулы на KALEKTAR

Выбраныя даты:

Люты 1921

Пры Наркамаце асветы БССР была створана Навукова-тэрміналагічная камісія, у задачы якой уваходзіла распрацоўка навуковай тэрміналогіі на беларускай мове. Паралельна рыхтаваўся статут навукова-даследчай установы, які быў гатовы да лістапада.

30 студзеня 1922

На базе Навукова-тэрміналагічнай камісіі быў утвораны Інстытут беларускай культуры. Першым старшынёй Інбелкульта быў прызначаны Сцяпан Міхайлавіч Некрашэвіч.

1925

Яго змяніў Усевалад Макаравіч Ігнатоўскі, які таксама стаў першым прэзідэнтам Інбелкульта з заснаваннем гэтай пасады ў 1927 годзе. Сярод першых работнікаў Інбелкульта былі Яўхім Фёдаравіч Карскі, Вацлаў Усціновіч Ластоўскі, Іосіф Юр'евіч Лёсік, Іван Дамінікавіч Луцэвіч (Янка Купала), Канстанцін Міхайлавіч Міцкевіч (Якуб Колас), Антон Антонавіч Грынцэвіч, Аркадзь Антонавіч Смоліч, Мікалай Васільевіч Азбукі.

25 ліпеня 1924

Быў зацверджаны статут Інбелкульта, у адпаведнасці з якім ён быў аб'яўлены вышэйшай дзяржаўнай навуковай арганізацыяй БССР, асноўнымі задачамі якой з'яўляліся арганізацыя вывучэння грамадскіх навук і каардынацыя ўсёй навуковай работы ў БССР.

1924

У Інбелкульце была праведзена рэарганізацыя, былі створаны секцыі: гісторыка-археалагічная, беларускай мовы і літаратуры (з камісіяй па рэформе правапісу), беларускага мастацтва (старшыня Язэп Дыла, сакратар Мікалай Шчакаціхін, з падсекцыямі: музейнай, тэатральнай і выяўленчага мастацтва), вывучэння рэвалюцыйнай рухі (з камісіяй па стварэнні біяграфічнага слоўніка рэвалюцыянераў), этнаграфічная, прававая (з тэрміналагічнай камісіяй). Акрамя таго, працавала некалькі пастаянных навуковых камісій: слоўнікавая, тэрміналагічная, літаратурная, бібліяграфічная, па вывучэнні прыродных прадукцыйных сіл, па ахове помнікаў старажытнасці, мастацтва і прыроды.

Да 1926

Былі заснаваны таксама прыродазнаўчая, медыцынская і сельскагаспадарчая секцыі.

16 лютага 1925

Пры Інбелкульце была адкрыта Бібліятэка Інстытута Беларускай культуры.

1927

Пры Інбелкульце была адкрыта аспірантура.

29 чэрвеня 1927

Інбелкульт быў ізноў рэарганізаваны. Былі створаны два аддзелы - гуманітарны, а таксама прыроды і гаспадаркі. Замест секцый былі створаны кафедры.

1920-я

Асноўным напрамкам дзейнасці Інбелкульта былі даследаванні ў галіне гісторыі, археалогіі, лінгвістыкі, літаратуразнаўства і этнаграфіі. Са стварэннем у 1924 годзе зямельна-геалагічнай камісіі актывізаваліся даследаванні ў галіне глебазнаўства і геалогіі. Актыўна працавала медыцынская секцыя Інбелкульта, якая ўключала 65 супрацоўнікаў.

1926

Інбелкульт быў выведзены з падпарадкавання Наркамасветы БССР і быў перападпарадкаваны СНК.

З ліпеня 1926

Вялася падрыхтоўка да пераўтварэння Інбелкульта ў Акадэмію навук, для чаго была праведзена рэарганізацыя 1927 года.

13 кастрычніка 1928

Было прынята рашэнне аб пераўтварэнні Інбелкульта ў Беларускую Акадэмію Навук.

Да 28 красавіка 1928 г.

У Інбелкульце працавала 115 чалавек.

За час працы Інбелкульт выпускаў часопіс "Наш край" і "Запіскі аддзела гуманітарных навук", "Запіскі аддзела прыроды і народнай гаспадаркі".

Выдадзены працы:

"Беларуская навуковая тэрміналогія" (вып. 1-24, 1922-1930)

«Беларуска-расійскі слоўнік» М. Байкова і С. Некрашэвіча (1925)

Чатырохсотгоддзе беларускага друку (1926)

«Сацыялістычны рух у Беларусі ў пракламацыях 1905 года» (1927)

"Беларуская этнаграфія ў даследаваннях і матэрыялах" (кн. 1-5, 1926-1928)

"Матэрыялы па вывучэнні флоры і фауны Беларусі" (т.1-2, 1927-1928)

"Вопыт лінгвістычнай геаграфіі Беларусі" П. Бузука (1928)

"Беларускі архіў" (т. 1-2, 1927-1928)

"Працы і матэрыялы па гісторыі і археалогіі Беларусі" (кн. 1-3, 1926-1927)

"Працы першай Усебеларускай глебазнаўчай канферэнцыі 1924 года" (1926)

«Нарысы гісторыi беларуская літаратуры» М. Піятуховіча (1928)

Нарысы з гісторыі беларускага мастацтва М. Шчакаціхіна (1928)