engrus
 • 1
 • 2
 • А
 • Б
 • В
 • Г
 • Д
 • І
 • К
 • М
 • Н
 • П
 • Р
 • С
 • Т
 • У
 • Ф
 • Ц
 • Э

1

2

А

Б

В

Г

Д

І

К

М

Н

П

Р

С

Т

У

Ф

Ц

Э

bel Аўтаматычны пераклад

Праун

Эль Лісіцкі (Лазар Лісіцкі)

Выбраныя творы

Праун (праект зацвярджэння новага) – неалагізм, вынайдзены Элем Лісіцкім для абазначэння вынайдзенай ім новай мастацкай сістэмы, якая злучала ідэю геаметрычнай плоскасці з законамі канструктыўнага пабудовы аб'ёмнай формы. Пластычная ідэя правуна нарадзілася ў канцы 1919; тэрмін, сугучны імя гурта УНОВІС, Лісіцкі прыдумаў восенню 1920 года.

Імпульсам да нараджэння правадаў паслужыла заданне Малевіча, дадзенае Лісіцкаму ў Віцебску, – перавод супрэматызму ў аб'ёмныя формы: трохмерныя пабудовы павінны былі закласці асновы архітэктурнай канцэпцыі будучыні. У канцы 1919 – пачатку 1920 г. Лісіцкі эксперыментаваў з прасторавай інтэрпрэтацыяй супрэматызму. Віртуознае ператварэнне плоскасці ў аб'ём і зваротна, глядзельнае растварэнне плоскасці, эфект празрыстасці, узаемапранікненне аб'ёмных і плоскіх фігур вырашалі задачу стварэння новай пластычнай канцэпцыі ўзаемаадносін аб'екта з прасторай.

Матывы правадаў часта паўтараліся і вар'іраваліся ў розных тэхніках – станковай графіцы, жывапісе і літаграфіі.