engbel
 • 2024
 • 2023
 • 2022
 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006
 • 2005
 • 2004
 • 2003
 • 2002
 • 2001
 • 2000
 • 1999
 • 1998
 • 1997
 • 1996
 • 1995
 • 1994
 • 1993
 • 1992
 • 1991
 • 1990
 • 1989
 • 1988
 • 1987
 • 1986
 • 1985
 • 1982
 • 1977
 • 1976
 • 1974
 • 1972
 • 1971
 • 1970
 • 1969
 • 1962
 • 1960
 • 1958
 • 1956
 • 1954
 • 1953
 • 1952
 • 1937
 • 1932
 • 1930
 • 1927
 • 1925
 • 1921
 • 1920
 • 1919
 • 1912
 • 1891

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1982

1977

1976

1974

1972

1971

1970

1969

1962

1960

1958

1956

1954

1953

1952

1937

1932

1930

1927

1925

1921

1920

1919

1912

1891

rus Перевод отсутствует

ZA*ZIN

ZA*Grupa 2020
ISBN: 978-83-66003-81-1

ZA*ZIN - publikacja, poświęcona zagranicznym artystkom i artystom mieszkającym w Polsce.

Yui Akiyama, Boba-group, Cristina Ferreira, Xue Jiang, Diego Gutierrez Valladares, Marta Romankiv, Ala Savashevich, Sergey Shabohin, Katya Shadkovska i Veronica Zudova.

Projekt: ZA*Grupa (Yuriy Biley, Yulia Krivich, Vera Zalutskaya)

Organizator: Krytyka Polityczna

Teskty: ZA*Grupa, Joanna Warsza

Wykresy: Yui Akiyama

Korekta: Weronika Zalewska

Projekt graficzny: Kaja Kusztra

Przygotowanie do druku: Tomasz Pawluczuk

Nakład: 1000 egz.

Wydawca: @Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku

ISBN: 978-83-66003-81-1

Copyright: © ZA*Grupa, 2020

Podziękowania: Wojtek Zrałek-Kossakowski, Marta Siciarek, Aleksandra Szymańska
 i Weronika Zalewska